Skip to content

Ceny transferowe

1 Analiza obowiązków dokumentacyjnych pod kątem weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych (TP).

2 Przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej.

3 Przygotowanie, aktualizacja i weryfikacja analiz porównawczych w oparciu o międzynarodowe, wiarygodne bazy danych.

4 Przygotowanie procedury należytej staranności w zakresie weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w przypadku transakcji z rajami podatkowymi.

5 Przygotowanie Polityki cen transferowych zawierającej spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych (TP).

6 Wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych (APA) w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi.

7 Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, w tym informacji o cenach transferowych TPR-C, TPR-P czy oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Zainteresowana/y współpracą?

Skontaktuj się z nami

Newsletter

Bądź na bieżąco z podatkami – dołącz do naszego mailingu!

Social media

Odwiedź nasze profile społecznościowe.
ADN Podatki