ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Strategia podatkowa a „łamany” rok podatkowy

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. polski ustawodawca nałożył nowy obowiązek na polskich podatników, którego treść zostawała zawarta art. 27c Ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem zobowiązane są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy podmioty:

  • o przychodach powyżej 50 mln euro oraz
  • podatkowe grupy kapitałowe.

Z art. 27c ust. 4 Ustawy o CIT wynika natomiast, że podmiot zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, na swojej stronie internetowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF, pierwszą strategię i informację o samej strategii należy sporządzić za rok 2019/2020 r. Tym samym w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia – obowiązek udostępnienia informacji o zrealizowanej strategii podatkowej za 2019/2020 r. musi zostać zrealizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Problem natomiast pojawia się w zakresie podmiotów z tzw. „łamanym” rokiem podatkowym. MF ostatnio przekazał, że w przypadku podmiotu z rokiem podatkowym rozpoczętym np. 1 maja 2020 r. i zakończonym 30 kwietnia 2021 r., obowiązek opublikowania informacji o strategii podatkowej należy zrealizować do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Powyższe rozumowanie MF-u wskazuje, że podmioty z łamanym rokiem podatkowym mają de facto tyle samo czasu na sporządzenie i opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej co podmioty, w których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – tj. rok.

Przepisy Ustawy o CIT są w tym zakresie niejasne, ustawa mówi bowiem tylko o obowiązku sprawozdawczym, który powstaje z upływem 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. W związku z brakiem przepisów przejściowych należałoby uznać, że każdy upływ powyższego terminu będzie powodował obowiązek przygotowania strategii podatkowej i takie też było wstępne nieoficjalne zdanie MF na ten temat. Tymczasem prowadziłoby to do kuriozalnych sytuacji i nierównego traktowania podatników, gdyż podmioty, które skończyły rok podatkowy na 31 stycznia 2021 r. musiałyby wedle tej interpretacji opublikować strategię do końca stycznia, a więc miałyby na to jedynie 1 miesiąc. Należałoby stwierdzić, że MF skorygował swoje zdanie rozumiejąc ten problem – przy czym nie ulega wątpliwości, że takie działania na pewno nie służą pewności prawa. Mimo wszystko, powyższa sytuacja stanowi kolejny przykład na to, że zasada, iż „cel uświęca środki” w podatkach to kiepskie rozwiązanie. Wprowadzanie takich przepisów w pośpiechu, w praktyce bez konsultacji społecznych, prowadzi wprost do rozkwitu „prawa powielaczowego”, czyli różnej maści wyjaśnień MF, które w praktyce stają się regułą prawną. Niestety trudno się nie zgodzić z tymi, którzy mówią, że przypomina im to „czasy słusznie minione”.

Dodatkowo ryzyko nie zniknęło. Podkreślenia wymaga, że MF nie udzieliło informacji w trybie objaśnień, które chroniłyby podatników, więc ta druga interpretacja jest cały czas możliwa. Podmioty z łamanym rokiem podatkowym, które nie zdecydują się na wdrożenie strategii podatkowej dużo zatem ryzykują, bo nieudostępnienie informacji w terminie podlega karze pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł. Jak w takim razie podatnik ma zaufać aparatowi skarbowemu…?

Autor: Michał Miklaszewski, aplikant radcowski

6 maja 2021

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Bądź na bieżąco z podatkami
- dołącz do naszego mailingu!

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.