ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Polski fiskus dopadnie emeryta lub rencistę nawet zagranicą

Podstawową zasadą podatków dochodowych jest ich płacenie w kraju rezydencji podatkowej, za który należy uznać państwo, w którym podatnik posiada centrum interesów życiowych. Czasami bywa tak, że Polacy osiedlają się na emeryturze poza Polską, a jednocześnie otrzymują emeryturę z Polski. W tej sytuacji polska emerytura, czy też renta nie powinna być opodatkowana w Polsce, a w kraju faktycznego zamieszkania. Niestety organy podatkowe twierdzą inaczej.

Dowodem może być interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 14 sierpnia 2019 r. (znak: 0114-KDIP3-3.4011.256.2019.2.JK3), w której organ podatkowy uznał, że świadczenie z ZUS otrzymywane przez rezydentkę belgijską podlega opodatkowaniu nie tylko w kraju jej zamieszkania, ale również w Polsce. Niestety o wszystkim zadecydowały niekorzystne zapisy Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią, które dopuszczają możliwość opodatkowania emerytury lub renty również w Polsce. Na nic zdały się tłumaczenia, że z tytułu świadczenia otrzymywanego przez ZUS dochodzi do jego opodatkowania w Belgii.

Podobne orzeczenia były wydawane m. in. w przypadku rezydentów kanadyjskich, niemieckich, czy też mongolskich. Na pocieszenie pozostaje, że spędzenie emerytury w Hiszpanii, czy też Włoszech będzie skutkowało opodatkowanie jedynie w tych krajach, bez konieczności zapłaty podatku w Polsce.

Warto przypomnieć, że w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych emerytury i renty stanowią źródło przychodów, które zostało wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Pobór podatku lub zaliczek na podatek od tego rodzaju dochodów następuje za pośrednictwem płatnika. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o PIT organy rentowe zostały zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od wypłacanych bezpośrednio emerytur i rent.

Autor:

Radosław Żuk
Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

26 sierpnia 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.