ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Noclegi dla pracowników opodatkowane PIT

Sfinansowanie noclegu pracownika w trakcie oddelegowania pracownika do wykonywania zadań służbowych powinno zostać doliczone pracownikowi do przychodu. Takiego zdania był WSA w Bydgoszczy, wydając 4 września 2019 r. (sygn. sygn. I SA/Bd 450/19) wyrok w sprawie rozliczenia wyjazdów pracowniczych w trakcie oddelegowania.

Niestety na nic zdały się tłumaczenia pracodawcy, że zapewnienie noclegów jest związane nierozerwalnie z wykonywaną pracą i jest dokonywane w interesie pracodawcy. W ocenie sądu, świadczenie polegające na skorzystaniu przez pracowników z bezpłatnego zakwaterowania będzie spełnione w interesie pracodawcy, ale także w interesie pracowników i przyniesienie im korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które by musieli ponieść. Zdaniem WSA gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych, to pracownicy ci nie mieliby powodów do korzystania z wynajmowanych przez spółkę miejsc noclegowych. Akceptując warunki umowy, pracownik wyraża zgodę na przyjęcie tych świadczeń, czyli traktować je należy jako element wynagrodzenia za pracę.

Sąd wskazał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Ku nieszcześćiu podatników nie jest to jedyne niekorzystne rozstrzygnięcie dla podatników w kwestii noclegów w trakcie oddelegowanie. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku NSA z dnia 23 lipca 2019 r. (sygn. II FSK 2721/17), w którym sąd uznał, że: „Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej będą stanowić dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy”.

Autor:

Radosław Żuk
Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

13 września 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.