ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Konferencja Podatkowa ,,Biała lista i Split Payment – nowe obowiązki przedsiębiorców”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na jesienną Konferencję Podatkową ,,Biała lista i Split Payment – nowe obowiązki przedsiębiorców”, organizowaną dla Państwa przez ADN Podatki.

W trakcie konferencji omówimy w przystępny sposób praktyczne informacje dotyczące dwóch nadchodzących zmian podatkowych. Poruszymy kwestie dotyczące zarówno CIT i VAT.

Przedstawimy Państwu w sposób kompleksowy (nawiązując zarówno do przepisów jak i praktycznych przykładów), w formie szkolenia, najważniejsze zagadnienia związane z poruszaną tematyką oraz odpowiemy na Państwa pytania. W przerwie pomocą będą służyć także pozostali doradcy podatkowi ADN. Będzie to okazja do konstruktywnych rozmów i wymiany poglądów.

Konferencja przeznaczona jest dla każdej osoby uczestniczącej w rozliczeniach podatkowych – dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pionu finansowego przedsiębiorstw.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe wraz ze słodkim poczęstunkiem oraz lunch.

Nasze spotkanie zakończy się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI PODATKOWEJ:

8.45-9.00 – Kawa powitalna i rejestracja uczestników

9.00-9.15 – Otwarcie spotkania

9.15-11.00 – Mechanizm podzielonej płatności po 1 listopada 2019 r. (Małgorzata Breda)

 1. System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji.
 2. Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment.
 3. Wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu.
 4. Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment.
 5. Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT.
 6. Nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
 7. Kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment.
 8. Obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Split payment a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?
 10. Split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności?
 11. Wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
 12. KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!
 13. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

11.00-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.30 – Biała Lista – płatność na rachunek niezgłoszony a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów (Małgorzata Breda, Marcin Borkowski)

 1. STIR – System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej jako przyczyna zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 2. Elektroniczny wykaz podmiotów: a) odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, b) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;– dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu.
 3. Zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.
 4. Negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS.
 5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji.
 6. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z zagranicznymi kontrahentami – czy i jak stosować mechanizm?
 7. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje w walucie obcej – sposób na obejście split payment?
 8. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?
 9. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
 10. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania ograniczenia dla rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w obrocie gospodarczym.

13.30-14.00 – Ograniczenie ryzyka podatkowego związanego ze stosowaniem split-payment i Białą Listą  (Barbara Filemonowicz)

barbara filemonowicz

14.00 – Lunch

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN: 21 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobraniawypełniony formularz prosimy wysłać na adres joanna.matusewicz@adnpodatki.pl

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia „ADN TAX 19235”

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa (IX piętro, sala B).

27 września 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.