ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Jeśli ufasz swojemu kontrahentowi nie musisz płacić metodą podzieloną płatności

W dniu 19 lipca 2019 roku ukazała się druga wersja projektu zakładająca wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Projekt ten jest mniej restrykcyjny w stosunku do pierwszej wersji. Przede wszystkim ustawodawca obniżył sankcję dodatkowego zobowiązania podatkowego ze 100% na 30% w przypadku nie zastosowania metody podzielonej płatności w przypadku gdy będzie ona obligatoryjna. To jednak nie jedyna zmiana, ustawodawca znosi bowiem całkowicie sankcję 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji gdy wystawca faktury zastosował zapis na fakturze  metoda podzielonej płatności ale nabywca nie dokonał zapłaty tą metodą. Warunkiem jest jednak aby sprzedawca rozliczył VAT z tytułu takiej transakcji.

Powyższe rozwiązanie zostało przedstawione w projekcie ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt podobnie jak pierwsza wersja zakłada obowiązkowy split payment przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi  wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. W nowym załączniku 15 do ustawy o VAT znajdziemy 150 pozycji. Znalazły się tam przede wszystkim towary i usługi obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia takie jak niektóre metale, część elektroniki, odpady, surowce oraz usługi budowlane. Ponadto dodano towary z branży motoryzacyjnej, paliwa stałe a także towary objęte solidarna odpowiedzialnością. W przypadku zatem kiedy dojdzie do sprzedaży towaru lub usługi wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i jednorazowa wartość transakcji jest równowartości bądź przekracza 15 000 zł podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Zapłata poza mechanizmem podzielonej płatności bez sankcji.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności poza mechanizmem podzielonej płatności, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości  odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Sankcja ta jednak nie będzie miała zastosowania jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem ww. obowiązku.

Powyższe oznacza, że jeżeli nabywca nie zastosuje się do ww. regulacji i zapłaci kwotę równowartości lub wyższą niż 15 000 zł za towar lub usługę wymienioną w załączniku nr 15 do ustawy o VAT to może uniknąć sankcji 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego pod warunkiem jednak, że sprzedawca tej transakcji rozliczy cały otrzymany podatek VAT z otrzymanej zapłaty. Ustawodawca wyłącza zatem sankcję w sytuacji gdy cały podatek VAT z tej transakcji trafi do Budżetu Państwa.

Obowiązkowe oznaczenie na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.

Dodajmy, że sankcją dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% może być objęty również sprzedawca. Sytuacja taka będzie miała miejsce jeżeli sprzedawca wystawił fakturę bez umieszczenia na niej zapisu „mechanizm podzielonej płatności” . Wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Wyłączenie sankcji w stosunku do nabywcy i sprzedawcy.

Aby zatem uniknąć sankcji zarówno po stornie sprzedawcy i nabywcę należy dokonać zapisu na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”. Nie oznacza to jednak, że nabywca musi dokonać płatności metodą split payment. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, a sprzedawca rozliczy VAT z tej transakcji to obaj kontrahenci nie będą ukarani sankcją dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Przedstawione rozwiązanie mogą zastosować podmioty darzące się wzajemnym zaufaniem w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Takie rozwiązanie przykładowo może znaleźć zastosowanie pomiędzy podmiotami powiązanymi, będącymi grupą spółek lub w stosunku do kontrahentów, z którymi współpraca ma charakter wieloletni polega na wzajemnym zaufaniu.

Taka konstrukcja sankcji wydaje się być również zgodna z celem ustawodawcy. Istotą bowiem split paymentu jest uszczelnienie wpływów z podatku VAT i eliminacja wyłudzeń. W sytuacji zatem gdy podatek z dokonanej transakcji będzie rozliczony przez sprzedawcę to niezależnie od tego, że zapłata przebiegała poza tym mechanizmem kontrahenci nie poniosą sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Dodajmy, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Autor:

Marcin Borkowski
Senior Associate
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

6 sierpnia 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.