ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Fiskus nie odpuszcza nawet ogrodnikom

Usługi zagospodarowania zieleni podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%. Do tego rodzaju usług należy również zaliczyć usługi ogrodnicze. Ale jak się okazuje, w opinii fiskusa, kompleksowe usługi ogrodnicze trzeba podzielić na szereg różnych usług, co powoduje konieczność stosowania do części usługi stawki VAT w wysokości 23%. Taka kuriozalna teoria wynika przynajmniej z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. (sygn. I SA/Rz 1244/18).

Sąd stwierdził bowiem, że mimo kompleksowego zlecenia usług ogrodniczych, do całości wykonywanych czynności nie znajdzie zastosowania obniżona stawka VAT w wysokości 8%. Zatem jedynie do czynności wymienionych w każdej usłudze, a związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 – „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”, mieszczących się w poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%. W związku z tym uznano, że kompleksowa usługa ogrodnicza polegająca na wykonaniu ogrodu (PKWiU 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni) podlega opodatkowaniu obniżoną do 8% stawką VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 pkt 2 w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Ale nie można zastosować w ramach tej usługi stawki VAT 8% do czynności: zamontowania altany, ławek, małej architektury oraz całorocznej konserwacji i serwisowania nawodnienia, które powinny być opodatkowane według stawki 23%.

Podobnie sąd potraktował usługę ogrodniczą polegającą na wykonaniu nasadzenia roślin doniczkowych do donic i ustawienie ich wewnątrz budynku. WSA uznał bowiem, że czynność tą trzeba podzielić na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (stawka 8%) oraz na sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin i nasion, która podlega opodatkowaniu VAT 23%.

Patrząc na ten sposób rozumowania organów podatkowych oraz sądów niedługo może dojść do kwestionowania innych usług kompleksowych, takich jak np.: usługi konferencyjne, usługi montażu w budownictwie mieszkaniowym itp. Naszym organom podatkowym oraz sądom nie pomoże nawet najlepsza matryca VAT, bo i tak zawsze wynajdą problem w przypadku czynności kompleksowych.

Autor:

Radosław Żuk
Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

10 marca 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.