Wnioski z Konferencji: „Wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. Pierwsze doświadczenia oraz perspektywy Programu Współdziałania”

W związku z udziałem naszego Partnera Zarządzającego Marcina Chomiuka w Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Finansów, Akademię Leona Koźmińskiego i Komisje Europejską: „Wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. Pierwsze doświadczenia oraz perspektywy Programu Współdziałania” chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami w tym zakresie.

Konferencja dotyczyła podsumowania dotychczasowego funkcjonowania Programu Współdziałania, czyli nierepresyjnych metod współdziałania podatników z organami podatkowymi Państwa.

Celem konferencji była ewaluacja programu w obecnym kształcie oraz przedstawienie pomysłów Ministerstwa Finansów na przyszłość.

Na chwilę obecną 11 firm podpisało już umowy o współdziałaniu z Ministerstwem Finansów w ramach programu, a kilkanaście kolejnych jest w trakcie audytu wstępnego poprzedzającego podpisanie takich umów.

Najważniejsze przesłanie z konferencji jest takie, że Ministerstwo Finansów będzie kontynuowało ten program i uważa go za istotny element fundamentalnej zmiany relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Zmiana ta polega na przejściu od represyjnego w swej istocie sprawdzania przez organy prawidłowości działań podatnika post factum, które generuje spory, zajmuje sądy, a więc zabiera czas, energię i kosztuje, na relacje partnerskie, koncyliacyjne oparte o wzajemne zaufanie i transparentność. Z definicji oznacza to uzgadnianie stanowisk przed powstaniem jakiekolwiek ryzyka podatkowego.

Ministerstwo zadeklarowało, że będzie chciało rozwijać ten program i obecnie aktywnie pracuje nad tym, aby do Programu Współdziałania dopuszczane były firmy z grup finansowych w sytuacji, w której jedna z nich już do takiego programu została dopuszczona.

Na chwilę obecną w sensie formalnym ponad 4 tysiące firm w Polsce kwalifikuje się do Programu Współdziałania, jak więc widać ma on olbrzymi potencjał do rozwoju.

Mieliśmy okazję wprowadzać firmy do tego Programu, więc w przypadku zainteresowania zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Niewątpliwie wszystkie firmy, które w programie już są bardzo sobie chwalą zmianę, która zaszła w ich relacji z organami skarbowymi.