MDR-3 za lata 2020-2022 należy złożyć najpóźniej 1 sierpnia 2023 r.

Wraz z 1 sierpnia 2023 r. zostanie odwieszony termin do raportowania krajowych schematów podatkowych, których termin powstania bądź ich zaraportowania przypadł między 31 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Skutki odwieszenia terminu raportowania krajowych schematów podatkowych są różne w zależności  od tego, czy mówimy o informacji MDR-1 czy MDR-3.

W przypadku terminów dotyczących raportowania „covidowych” MDR-1, zapraszamy do lektury jednego z naszych najnowszych postów, w którym opisujemy szerzej to zagadnienie (link).

Wracając do kwestii składania informacji w ramach MDR-3, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, do czego ta informacja się odnosi. Złożenie informacji MDR-3 ma charakter następczy w stosunku do MDR-1. Każdorazowo w pierwszej kolejności, podmiot obowiązany do zaraportowania musi poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o danym schemacie podatkowym. Następnie, jeżeli korzystający, który skorzystał z danego uzgodnienia, obowiązany jest poinformować o tym fakcie Szefa KAS, właśnie za pośrednictwem informacji MDR-3 w terminie złożenia deklaracji podatkowej, w zakresie podatku, w którym korzystający uzyskał korzyść podatkową (art. 86j Ordynacji podatkowej).

Przykład

Spółka X skorzystała z uzgodnienia, dzięki któremu uzyskała korzyść podatkową w podatku CIT w roku 2021. Spółka w terminie przewidzianym w Ordynacji podatkowej, przekazała w ramach formularza MDR-1 informację o powstałym schemacie podatkowym. Tym samym, w związku z powyższym zdarzeniem, zgodnie z treścią art. 86j Ordynacji podatkowej, Spółka X powinna do dnia 30 czerwca 2022 r. (termin złożenia CIT-8 za 2021r.) złożyć MDR-3 do Szefa KAS, w którym wykaże skorzystanie ze wcześniej zgłoszonego schematu podatkowego.

Dotychczas, zgodnie z art. 31y ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095;), terminy związane z raportowanie tzw. „krajowych” schematów podatkowy nie rozpoczynały się a rozpoczęte podlegały zawieszeniu od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Powyższe „zawieszenie” dotyczyło nie tylko zgłaszania informacji w ramach MDR-1, lecz również obowiązku składania informacji w ramach formularzy MDR-3.

Wraz z „odwieszeniem” terminów związanych z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, powstały wątpliwości w jakim terminie należały złożyć zaległe informacje MDR-3. W odróżnieniu bowiem od formularzy MDR-1, w przypadku formularzy MDR-3 nie mamy do czynienia z 30-dniowym terminem na przekazanie informacji do Szefa KAS.

Wątpliwości w powyższym zakresie zostały rozstrzygnięte przez Ministerstwo Finansów, w ramach opublikowanego dzisiaj stanowiska na pytanie jednego z dziennikarzy (link). Jak wskazało Ministerstwo Finansów:

„Termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Wobec powyższego informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należy złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.

(…)

Raportowanie MDR-3 powinno nastąpić najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. Z uwagi na okres zawieszenia raportowania informacji MDR-3 w zakresie schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne jest to termin, w którym powinny zostać zgłoszone informacje MDR-3 za lata 2020 – 2022.”

Biorąc to pod uwagę, okres na złożenie MDR-3 za lata 2020-2022 mija już w najbliższy wtorek, a co za tym idzie – nie zostało zbyt dużo czasu na przygotowanie odpowiednich dokumentów.

Jeżeli czują Państwo potrzebę wsparcia, by sprawnie zaraportować MDR-3 za te lata, bądź chcieliby Państwo nawiązać współpracę w obszarze schematów podatkowych zapraszamy do kontaktu: biuro@adnpodatki.pl

Autorzy:
Michał Miklaszewski – Senior Associate, Aplikant radcowski, ADN Doradztwo Podatkowe
Dominik Szlęzak – Associate, ADN Doradztwo Podatkowe