Czy wiesz, że możesz odpowiadać za cudze zobowiązania podatkowe?

Zgodnie z art. 107 Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe podatnika mogą odpowiadać całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Wśród kręgu osób ponoszących odpowiedzialność za podatnika jest m.in.:

  1. Osoba pozostająca z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Odpowiedzialność takiej osoby może wystąpić, w sytuacji gdy, pozostaje ona w faktycznym pożyciu z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie spełnione zostaną łącznie poniższe przesłanki:
1. współdziała z nim / z nią w jej wykonywaniu,
2. osiąga korzyści z prowadzonej przez niego / nią działalności.

Z wyłączeniem osób dla których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny.

Wartość odpowiedzialności, do której można pociągnąć osobę pozostającą podatnikiem w faktycznym pożyciu, jest ograniczona kwotowo do wysokości korzyści uzyskanych z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Problemem stosowania powyższej instytucji, jest trudność w dowodzeniu przesłanki o  „pozostawaniu w faktycznym pożyciu” między podatnikiem, a osobą trzecią. Taka konieczność osłabia realne oddziaływanie dla stosowania tego mechanizmu i ogranicza jego skuteczność.

W następnych postach będziemy omawiać dalsze podmioty, które na zasadach odpowiedzialności  osób trzecich będą odpowiadać za zaległości podatkowe podatnika.