ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

USŁUGI

Audyt Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy usługę w zakresie audytu nowej struktury logicznej JPK_VAT pod kątem regulacji prawnych wchodzących w życie 1 lipca 2020 roku.

Audyt będzie obejmował analizę wybranej próbki transakcji w następującym zakresie:

 1. Badanie sposobu dokonywania zapisów w ewidencji JPK_VAT:
  – sprawdzenie poprawności używanych znaków w poszczególnych dokumentach wprowadzanych do JPK_VAT (litery, znaki specjalne, cyfry wraz z zaokrągleniami);
 1. Badanie kompletności zapisów dokonywanych w JPK_VAT:
  – analiza poszczególnych pozycji JPK_VAT z perspektywy obowiązku ich wypełnienia (pola obowiązkowe i opcjonalne, sposób oznaczania poszczególnych pól);
 1. Ocena poszczególnych typów transakcji pod kątem ich odpowiedniej klasyfikacji w części deklaracyjnej JPK_VAT:
  – sprawdzenie zaszeregowania poszczególnych transakcji według ich rodzaju,
  – analiza obowiązku wskazania informacji wymaganych dla transakcji objętych szczególnymi trybami;
 1. Analiza transakcji pod kątem grupowania towarów i usług (GTU) wymaganych w części ewidencyjnej JPK_VAT:
  – sprawdzenie grup towarów i usług będących przedmiotem działalności firmy i wskazanie właściwych kodów cyfrowych,
 1. Analiza oznakowania transakcji obowiązkowymi kodami ze względu na rodzaj transakcji:
  – ocena transakcji z perspektywy powiązań pomiędzy kontrahentami,
  – ocena transakcji ze względu na rodzaj i status kontrahenta (sprzedaż wysyłkowa oraz MOSS),
  – ocena transakcji pod kątem szczególnych procedur VAT (VAT marża),
  – ocena transakcji z perspektywy transakcji międzynarodowych (m.in. transakcja trójstronna uproszczona oraz WDT po imporcie towarów),
  – analiza obrotu bonami jednego i różnego przeznaczenia z perspektywy dodatkowych oznaczeń w JPK_VAT,
  – analiza transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności i ich oznaczenie w JPK_VAT po stronie sprzedaży i zakupów.
 1. Analiza poprawności w oznaczeniu poszczególnych rodzajów dowodów księgowych w JPK_VAT:
  – faktury do paragonu,
  – faktury rozliczane metodą kasową,
  – faktura VAT RR,
  – wewnętrzne dowody księgowe,
  – raporty z kas fiskalnych,
  – import towaru.
 1. Sprawdzenie prawidłowości przypisania poszczególnych rodzajów transakcji do okresów rozliczeniowych JPK_VAT:
  – analiza grupowania transakcji w części sprzedażowej dokumentowanych fakturą według dat: sprzedaży, wystawienia faktury i zapłaty,
  – analiza grupowania transakcji sprzedażowych dokumentowanych raportami zbiorczymi z kas fiskalnych (w tym szczególny przypadek faktury do paragonu),
  – analiza grupowania transakcji dokumentowanych wewnętrznymi dowodami księgowymi,
  – analiza grupowania transakcji zakupowych według okresów rozliczeniowych (m. in. data otrzymania faktury).

Przeprowadzenie przedmiotowego audytu zapewni Państwu bezpieczeństwo podatkowe w wyżej wskazanym zakresie. Analiza poszczególnych rodzajów transakcji pod kątem poprawności ich deklarowania przed organami podatkowymi pozwoli Państwu uniknąć korekt i związanych z tym dodatkowych kosztów, takich jak: kara za błędny JPK w wysokości 500 zł za każdy błąd, odsetki od zaległości podatkowych, sankcje karne skarbowe oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT.

Audyt będzie zakończony protokołem wskazującym ewentualne nieprawidłowości oraz będzie zawierał zalecenia podjęcia określonych działań naprawczych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Marcin Borkowski
Senior Associate

ADN Podatki Sp. z o.o.
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa
tel. (48) (22) 208 28 88
fax (48) (22) 211 20 90
marcin.borkowski@adnpodatki.pl

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Bądź na bieżąco z podatkami
- dołącz do naszego mailingu!

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.