ADN – Doradztwo Podatkowe – Kontakt

PUBLIKACJE

Od 1 września przymusowa rejestracja w urzędzie skarbowym

Limit związany z rejestracją VAT wynosi od kilku lat 200 tysięcy złotych obrotu rocznie. Jednakże od 1 września 2019 r. część podatników, która ze względu na nieprzekroczenie tego obrotu nie musiała się rejestrować jako podatnicy VAT, stanie się podatnikami VAT czynnymi. Tym samym konieczne będzie nie tylko płacenie VAT odnośnie czynności objętych nowelizacją, a dokonanych po 1 września, ale również rejestracja w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT.

Do grona „szczęśliwców” na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług zaliczono podmioty, które:

1) dokonują dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

• preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
• komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
• urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
• maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

2) dokonują dostawy hurtowych i detalicznych części do:

• pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
• motocykli (PKWiU 45.4).

3) świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Natomiast podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności we wskazanym powyżej zakresie będę zobowiązane do rejestracji jako podatnik VAT przed dokonaniem pierwszej czynności.

W razie braku rejestracji, co niestety znając praktykę mikro przedsiębiorców będzie częste, organy podatkowe oprócz określenia zaległości podatkowej w VAT, jak również odsetek za zwłokę, mogę zastosować sankcje, wynikające z Kodeksu karnego skarbowego.

Zmianę przepisów należy ocenić negatywnie, nie ze względu na katalog czynności objętych wyłączeniem, bo to zawsze kwestia subiektywna, ale na wprowadzenie przepisu w trakcie roku. Można przecież było poczekać do 1 stycznia 2020 r. a zamieszanie byłoby mniejsze.

Autor:

Radosław Żuk
Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.
ADN Podatki Sp. z o.o.

tel. (48) (22) 208 28 88

2 września 2019

Zaufali nam

Do grona Klientów, którzy obdarzyli zaufaniem naszą Kancelarię, zaliczają się m.in.:

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Ok, rozumiem.